Hộp Đựng Bánh Kẹo Tết Quả Bí Bằng Gỗ Hương

hộp bánh kẹo tết hình quả bí

quả bí đựng bánh kẹo gỗ hương

bí đựng bánh kẹo tết

bên trong quả bí đựng bánh kẹo tết

bí đựng bánh kẹo tết đẹp

hộp đựng mứt tết gỗ

gộp mứt tết

mứt tết gỗ đẹp

mứt tết đẹp

 

Nhận xét